Ich zło przechyla się w kierunku Jednego Swiatowego Porządku – czyli rządów zła.


Styczeń  1  2017

NOWY  ROK

Znów Ja, ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Bogiem Ojcem – Stwórcą Wszelkiego

Dobra. „

” Dzisiaj, kiedy nadchodzi Nowy Rok, przychodzę, żeby naświetlić

wam kierunki i w porę ostrzec, co jest konieczne.

Zmowa pomiędzy Rosją, Chinami, Koreą Płn oraz Iranem – stanie

się jawna i bardziej oczywista.

Ich zlo przechyla się w kierunku Jednego Swiatowego Porządku,

czyli rzadów zła.

A nawet większe tarcia będą występowały pomiędzy Izraelem,

a sasiednimi krajami.

Prezydent Trump musi zająć zdecydowane stanowisko.

 W tym kraju *, zauważycie coraz większą przepaść pomiędzy

liberałami a konserwatystami.

Chociaż ekonomia wzrasta, to jednak dobro dokonane przez

tę administrację, będzie zbagatelizowane.

Będą wprowadzone ścisłe polityczne reguły przeciwko terroryzmowi.

To wpłynie na emigrację.

Ogromne, naturalne zasoby tego kraju, wysuną się naprzód

i umocnią narodowy wizerunek. 

Ta Misja, * nadal będzie pocieszeniem dla Resztki Wiernych.

Nastąpią wielkie zmiany w sercach, w Rzymie, które do tej pory,

byly nie do pomyślenia.

Jeśli te zmiany ujrzą swiatło dzienne, wtedy ludzie będą musieli

wybierać pomiędzy Prawdą a władzą lub czyimś tytułem.

Kościół skoncentruje się na bardziej liberalnym podejściu do

spraw moralnych.

Nadal odmawiajcie Różańce i oferujcie Msze Sw. w intencji Resztki

Wiernych na świecie.

Ta Resztka odnosi się do ludzi o konserwatywnych poglądach,

którzy nie idą z Prawdą na kompromis.”

 * USA

** Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

+++

LIST SW. JUDY APOSTOLA

rozdz. 17 – 23

” Wy zaś umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa,

które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego

Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach

pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych

pożądliwości.

Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i Ducha nie mają.

Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie na fundamencie

waszej najświętszej wiary, w Duchu Swiętym się módlcie.

I w miłości Bożej  strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia

Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu.

Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości;

ratujcie ich, wyrywając z ognia,

dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści

nawet chiton, zbrukany przez ciało. ”

+++

Wersety z Pisma sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.