Moment śmierci jest najważniejszym momentem w życiu jakiejkolwiek duszy.


Luty  10  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Ojciec Wieczny – Dzisiaj Wieczny „.

” Za jednym mrugnięciem oka, mógłbym usunąć wszelkie zło

z powierzchni ziemi.

Lecz tego nie uczynię, gdyż to by oznaczało, że w momencie śmierci,

odbieram wam prawo do wyboru z wolnej woli.

Moment śmierci jest najważniejszym momentem w życiu każdej

duszy.

W tym momencie dusza ma  ostatnią szansę, by uciec się do Mojego

Miłosierdzia.

Jeśli serce okazuje szczerą skruchę, wtedy Moje Miłosierdzie uwolni

go od wiecznego potępienia.

Ja mam wgląd do każdego serca; widzę każdą przebiegłość w sercu.

Widzę również Swiętą Miłość.

Mnie się nie da oszukać lub wyperswadować Prawdę.

Każda dusza musi się modlić o rozpoznanie Prawdy, która dotyczy

jej miejsca przede Mną.

W ten sposób działa pokora.

Nie słuchajcie głosu, który wam podpowiada, że nie grzeszycie.

Poddajcie się Prawdzie.

Dzisiaj oraz godzina waszej śmierci – to najważniejsze momenty

w waszym życiu. „

+++

1- szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 5 : 4 – 5

” Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was

zaskoczyć, jak złodziej.

Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia.

Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.