Archiwum dla Marzec, 2018

Marzec  23  2018

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Nic, o czym dzisiaj lub jakiegokolwiek innego

dnia mówię, nie zmieni kursu, według którego ten świat podąża. 

Ja mówię o pokoju, lecz zanim nastąpi na świecie – musi być 

w sercach.

Dopóki egoizm będzie rządził  waszymi sercami, nie będziecie

mieli pokoju.

Waszą nadzieją jest miłość do Mnie oraz do bliżniego swego.

Przypominam   że nowe, nienarodzone życie, też jest waszym

bliżnim, tak jak każda inna osoba, którą stawiam na  waszej drodze.

Kiedy pracujecie dla innych w myśli, słowie i uczynku, umacniacie

pokój na świecie.

Każdy pojedynczy wysiłek, umacnia całość.

Pozwólcie, żeby Moje Słowa natchnęly wasze serca pokojem.”

+++

LIST  SW>  PAWLA  DO  EFEZJAN

O ZACHOWANIE  JEDNOSCI

rozdz. 4 : 1- 6

” A zatem, zachęcam was ja, więzień w Panu,

abyście postepowali w sposob godny powołania,

jakim zostaliscie wezwani, z calą pokorą i cichością,

z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.

Usiłujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi,

jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i Jeden Duch, bo też zostaliście wezwani

do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa

ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. ”

+++

Wersety z  Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg

Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy