objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Kwiecień, 2018

Kwiecień  29  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Wzajemny szacunek wypływa z ufności, opartej

na miłości.

Spotkanie pomiędzy liderami U.S. i Korei Płn., nie będzie odzwierciedleniem

wzajemnego szacunku i ufności.

Korea Płn. jest narodem, który zgodzi się na wszystko, ale potem uczyni

to, co zechce.

Dlatego, jakiekolwiek porozumienie musi mieć poparcie, w drodze ścisłego

egzekwowania warunków spotkania.

Ufność wypływająca z miłości, to nie to samo, co ślepa ufność.

Slepa ufność wierzy i nie wymaga dowodu. 

Jest to zwykła naiwność, a nie szacunek.

Taka postawa sprowadziła wiele narodow w duże kłopoty.

Przeciwstawieństwem do ślepej ufności jest mądrość.

Dlatego, módlcie się o mądrość. „

+++

2-gi  LIST  SW>  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 3 ; 1 – 5

” Poza tym, bracia módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie się rozszerzało

i rozsławiało, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni

od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę.

Wierny jest Pan, Który umocni was i ustrzeże od złego.

Co do was, ufamy w Panu , że to, co nakazujemy – czynicie i będziecie

czynić.

Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości

Chrystusowej. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Kwiecień, 2018.

Archiwa