objawienia w Ohio i oredzia

…krzyż jest Moją Siłą w was, o ile go akceptujecie.


Maj  31  2018

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Ja jestem Teraz Wieczny – Ojciec Wszystkich

Wieków. „

” Nie wachajcie się powoływać na Mnie.

To Ja was skreowałem i pielęgnowałem.

Przyjmijcie Moją Wolę dla was, akceptując wszystko, co się dzieje

w waszym życiu, w każdym obecnym momencie.

Na ludzkim poziomie, można nie zdawać sobie sprawy z powodów

odnośnie wielu rzeczy.

Jakkolwiek, krzyż jest Moją Siłą, o ile go akceptujecie.

W tych dniach przychodzę, żeby umocnić cały rodzaj ludzki przeciwko

podstępnym atakom Szatana na każdym poziomie.

On jest tam, gdzie jest pozorne dobro oraz tam, gdzie jest oczywiste zło.

Dlatego, każda decyzja musi być rozważona pod kątem zgodności

z ostatecznym celem.

To, co na samym początku dobrze wyglądało, może w końcowym

efekcie doprowadzić do podziałów, wojny lub demoralizacji ludzkich

wartości.

Wszystko, co wam daję, jak np nowoczesna technologia – powinno być

wykorzystywane w celu budowania jedności a nie podziałów.

Zawsze brońcie Ewagelicznej Prawdy.

Wszelka nieprawda – nie pochodzi ode Mnie. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 4 : 4 – 7

” Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo tez zostaliście wezwani

do jedenej nadziei, jaką daje wasze powołanie.

Jeden jest Pan, jedna wiara , jeden chrzest.

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, Który jest i działa

ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. ”

rozdz. 4 : 14 – 16

” Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi

miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek

oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu

na manowce fałszu.

Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko

rosło ku Temu - Który jest Głową – ku Chrystusowi.

Z Niego całe Ciało  – zespalane i utrzymywane w łączności,

dzięki całej więzi, umacniającej każdy z członków, stosownie

do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania

siebie w miłości. ”

+++

Wersety z  Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa