objawienia w Ohio i oredzia

Każda dusza musi skierować swoje oczy w stronę Nieba…


Czerwiec  30  2018

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Ojcem dnia i nocy. „

” Ja po to kreuję czas, żeby przyprowadzić dusze do ich prawdziwego

domu, którym jest Niebo czyli Raj.

Każda dusza musi skierować swoje oczy w stronę Nieba oraz unikać

grzechu, który niszczy rzetelne i podstawowe wartości w sercach.

Kiedy zaczynacie się modlić – oddajcie Mnie – waszemu Niebieskiemu

Ojcu – swoje modlitewne wysiłki.

Ja korzystam z każdej modlitwy, żeby nawrócić serce świata.

Od tego zależy pokój na świecie.

Tymczasowy pokój, który był przyznany światu po Objawieniach w Fatimie *,

nie trwał długo, gdyż nie było reakcji na prośbę Swiętej Matki. **

Wszyscy, o bardziej konserwatywnych przekonaniach w sercu,

muszą się dzisiaj jednoczyć, żeby doprowadzić do trwałego pokoju.

Można to osiągnąć jedynie wtedy, kiedy serca będą otwarte na Prawdę

oraz będą unikać szatańskich oszustw.”

* Objawienia w Fatimie Portugalia 1917

** Błogosławiona Dziewica Maryja.

Comments are closed.


Archiwa