Nikt i nic się nie wymknie z Mojego Spojrzenia.


Lipiec  14  2018

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Stwórcą wszystkich ludzi „

” Nikt i nic się nie wymknie z Mojego Spojrzenia. „

” Nie marnujcie czasu, myśląc, że unikniecie Mojej Sprawiedliwości

szukając bezpieczeństwa w drodze wysiłków światowych,

jak np. ” safe heaven „.

Poświęcajcie swój czas na duchowe przygotowanie i starajcie się 

być bliżej Mnie.

Szanujcie Moje Przykazania i zachęcajcie innych do tego.

Nikt nie patrzy w wasze serca, tak jak Ja.

Ci, którzy Mnie ranią, bardzo ucierpią, kiedy Mój Gniew wybuchnie.

Mój Gniew nieustannie wzrasta z powodu ludzkiej obojętności wobec

Moich Przykazań.

Moje Miłosierdzie, nadal powstrzymuje Rekę Sprawiedliwości.

Nie jest Moim życzeniem korygowanie narodów, czyli pozwalając na

konkretne wydarzenia na świecie.

Lecz ludzka arogancja jest powodem, że Moja Sprawiedliwość opadnie

na tę ziemię.

Wy macie jeszcze czas, żeby złagodzić konsekwencje przyszłych

wydarzeń.

Módlcie się, żeby  serce świata posłuchalo i przyjęło Prawdę. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 6 : 7 – 10

” Nie łudżcie się ; Bóg nie dozwoli z Siebie szydzić .

A co człowiek sieje, to i żąć będzie ; kto sieje w ciele swoim,

jako plon ciała, zbierze zagładę;

kto sieje w duchu, jako plon ducha, zbierze życie wieczne.

W czynieniu dobrze, nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie,

będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,

a zwłaszcza naszym braciom w wierze. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.