objawienia w Ohio i oredzia

O, Ziemski Człowiecze – już więcej nie rzucaj wyzwania Mojemu Miłosierdziu !


Lipiec  29  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Ojcem całego Rodzaju Ludzkiego. „

” Powstrzymałem Moją Sprawiedliwość wobec tej błądzącej

generacji, gdyż staram się powiększyć Resztkę Wiernych.

O, Ziemski Człowiecze – już więcej nie rzucaj wyzwania Mojemu

Miłosierdziu..

Czy wiesz, że nawet najmniejsze modlitewne natchnienie, wyzwala

słodką woń i przez ordynację czasu i przestrzeni, napełnia Moje

Nozdrza pokojem, miłością i radością.

Dlatego, pomyślcie o korzyściach, jakie daje szczera modlitwa

od serca.

Nie będziecie zawiedzeni, nawet w swoich najmniejszych wysiłkach.

Pamiętajcie w modlitwie za niewierzących oraz  tych, którzy są

błędnie informowani. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 2 ; 13

” Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa,

są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają,

będą usprawiedliwieni. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa