objawienia w Ohio i oredzia

Ja jestem Ojcem wszystkich Dusz.


Sierpień  1  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Ojcem wszystkich Dusz. „

” Dzisiaj przychodzę, żeby zmienić kierunek serca rodzaju ludzkiego.

” Nie patrzcie tylko na to – jak sobie dogodzić, lecz o wiele bardziej

starajcie się innym sprawiać przyjemność.

Taki jest sposób przyprowadzania dusz do Mnie. 

Cóz to byłaby za różnica, gdyby ta reguła była podstawą ludzkiej

egzystencji.

Wtedy, nie byłoby mowy o wojnach.

Biedni byliby zaopatrzeni.

Nie byłoby chciwości oraz egoistycznych sklonności w sercach.

Z tego względu, Prawda by zawsze zwyciężyła.

Nie byloby podejrzliwości odnośnie jakiś ukrytych motywów

w sercach.

Ach, jak Ja tęsknię za tym, żeby serca w ten sposób były skorygowane.

Módlcie się o to. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  FILIPIAN

rozdz. 2 : 1 – 4

” Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie,

jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jęsli jakiś udział w Duchu,

jeśli jakieś serdeczne wspóczucie,

dopelnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia,

tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego,

a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa,

ani próżnej chwały, lecz w pokorze oceniająć jedni drugich,

za wyżej stojących od siebie.

Niech każdy ma na oku, nie tylko swoje własne sprawy,

ale też drugich. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa