objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Listopad, 2018

Wrzesień  3  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :  ” W sercu każdego lidera ambicja skłania się ku

błędowi. „

” Wszelkie prawa lub reguły, które służą prywatnym interesom – są

są niesprawiedliwe, a czasami nawet stanowią zło.

Nie musicie się zbyt długo nad tym zastanawiać, popatrzcie tylko na zło

aborcji.

Sprawiedliwe prawo, bierze pod uwagę dobro wszystkich ludzi, lecz

przede wszystkim ma na celu Bożą Wolę.

Najlepszym przykładem sprawiedliwych praw są Moje Przykazania.

Każde Przykazanie wiedzie ku sprawiedliwości i zbawieniu.

Lecz przesadna samolubna miłość, narusza Moje Przykazania.

Samolubna miłość, najpierw troszczy się o własne sprawy, a dopiero

na końcu myśli o sprawianiu przyjemności Bogu i bliźniemu.

Bywa, że ambitne prawa są ustalane pod pozorem jakiegoś dobra, dlatego

musicie patrzeć przede wszystkim na czyny, a nie tytuły.

Celem Szatana jest zamieszanie i On to czyni z wielkim taktem i przebiegłością.

On rozwiewa płomienie odnośnie prywatnych interesów oraz wprowadza haos

u tych, którzy są uważani za sprawiedliwych liderów, pełnych ambicji.

Musicie się starać osądzać dane przywództwo na podstawie owoców, żeby

mieć pewność, że jest oparte na Moich Przykazaniach. „

+++

1-szy List Sw. Pawła do Tymoteusza

rozdz. 4 : 1-2, 7-8

” Duch zaś mówi otwarcie, że w czasach ostatnich, niektórzy

odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym

i ku naukom demonów.

Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne

sumienie napiętnowane. ”

” Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie!

Sam zaś ćwicz się w pobożności !

Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda, pobożność zaś

jest przydatna do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego

i tego, które ma nadejść. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Listopad, 2018.

Archiwa