objawienia w Ohio i oredzia

Sposób życia, jaki wybieracie jest odbiciem waszej wiecznej nagrody.


Wrzesień  4  2018

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Jeśli chodzi o osądzanie każdej duszy – to znaczy tych

dusz, które w momencie śmierci stają przed Moim Ukochanym Synem,

wygląda to następująco.

Niektórzy przychodzą pogrążeni w jasnym świetle.

Innych otacza pulsująca jasność.

A jeszcze inni przychodzą w otoczeniu płomieni. To ci, którzy sami siebie

potępili i wybrali Pieklo.

Dusza sama wybiera wieczną nagrodę. Wszystkie decyzje  podjęte

w czasie ziemskiej pielgrzymki przez duszę, to decyzje, które ją zaprowadzą

albo do Nieba, albo do Czyścca, albo do wiecznego potępienia.

Mówię o tym, gdyż tak wielu ludzi nie traktuje swoich codziennych decyzji

jako ważne.

A przecież – sposób życia, który wybieracie, jest odbiciem waszej wiecznej

nagrody.

Starajcie się szanować Moje Przykazania. Gdyż One są drogą, która poprowadzi

was do świętości.

Pozwólcie żeby zapanowała u was radość z powodu osobistej świętości.”

+++

List Sw. Pawła do Filipian

rozdz. 2 : 12 – 15

” A przeto umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie

o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności,

lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego

Wolą.

Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu

i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego.

Między nimi jawicie się jako żródła światła w świecie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

podejmuje

 

Comments are closed.


Archiwa