objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Grudzień, 2018

Wrzesień  30  2018

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Nieustannie do was przychodzę, żeby skierować

wolną wolę ku własnemu zbawieniu. „

” Tak, jak każdy troskliwy Ojciec, dbam o każdą waszą potrzebę.

Lecz ciągle, ostateczna decyzja , żeby przyjąć Moje Przykazania,

do was należy.

Obojętność na Mój Apel znaczy to samo, co odrzucenie Mnie i Moich

Przykazań.

Ja się nigdy nie odwracam od żadnej duszy, nawet od największego

grzesznika.

Wzywam każdą duszę, żeby wyszła z ciemności do Swiatła.

Lecz nie obiecuje tym, którzy przyjęli Swiatło Mojego Apelu, że nie

będą nieśli krzyża.

Często krzyż jest znakiem Mojego specjalnego zainteresowania

niektórymi wyjątkowymi duszami – ofiarnymi duszami.

Lecz Ja zawsze pomagam tym, którzy dobrowolnie przyjmują krzyż.

I ciągle zsyłam łaski w życiu tych, którzy są niewierzący lub obojętni.

Codziennie wyciągam do nich rękę.

Moja Opatrzność jest doskonała i wiedzie do zbawienia.

Dusze mają non stop okazje do wybierania dobra.

To z powodu Mojej Opatrzności przychodzę do was i przekazuję wam

te Orędzia.

I chociaż pokonuję czas i przestrzeń, tylko paru z was w skali światowej

Mnie wysłuchuje.

Słuchajcie z wiarą w sercu. Jest to dla Mnie pocieszenie. „

+++

Księga Izajasza

” Moje Serce nad Moabem jęczy,

jego uchodźcy idą aż do Soar.

O tak, drogą pod górę do Luchit

z płaczem wstępują !

o tak, na drodze do Choronaim

podnoszą krzyk rozpaczy ! ”

+++

List Sw. Pawła do Rzymian

rozdz. 2 : 4 – 8

” A może gardzisz bogactwem dobroci,

cierpliwości i wielkoduszności Jego,

nie chcąc wiedzieć , że dobroć Boża

chce cię przywieść do nawrócenia.

Oto przez swoją zatwardziałość i serce

nieskłonne do nawrócenia, skarbisz

sobie gniew na dzień Gniewu i objawienia się

sprawiedliwego Sadu Boga, który odda

każdemu według uczynków jego, tym, którzy

przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają

chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne;

tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść

nie chcą, a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie. ”

Gniewu

rozdz. 15 : 5

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Grudzień, 2018.

Archiwa