Jest to sprawa o historycznym znaczeniu.


Wrzesień  27  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Problem, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzisiaj, kiedy Sąd Najwyższy oczekuje na

zatwierdzenie kandydata, zastanówmy się, dlaczego zło szuka

jego * zguby.

Jeśli ten kandydat byłby zatwierdzony, wówczas haniebne prawo **

Row vs Vade byłoby obalone i zło odniosłoby porażkę.

W konsekwencji, moralna tkanka tego narodu *** byłaby wzmocniona.

I to jest autentyczny problem, z którym zło ma dzisiaj do czynienia.

Zrozumcie więc, że jest to klasyczny przykład walki dobra ze złem.

Oczywiście, Prawda uległa kompromisom.

Aborcja jest tego dowodem.

Ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia.

Taka jest Prawda.

Dekady temu o aborcji nie byłoby nawet mowy, nie mówiąc już

politycznych rozgrywkach.

Musimy się zjednoczyć w walce, która ukształtuje moralny fundament

waszego narodu.

Jest to sprawa* o historycznym znaczeniu.

Niech wygra sprawiedliwy. „

* Sędzia Brett Kavanaugh

** Styczeń 22 1973 Ustawa Sadu Najwyższego, twierdząca że aborcja

nie jest wbrew Konstytucji.

***USA

+++

List Sw. Pawła do Efezjan

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie  więc pilnie jak postępujecie, nie jak niemądrzy,

lecz jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni

są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć,

co jest Wolą Pana. ”

rozdz. 6 : 11 – 12

” Obleczcie pełną zbroję Bożą , byście mogli się ostać wobec

podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki

przeciw krwii i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw

Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw

pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.