Każdy duchowy dar jest darem z Nieba.


rzesień   21  2018

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Każdy dar duchowy, jest darem z Nieba.

Te dary nie są udzielane po to, żeby ich odbiorca poczuł 

się ważny.

One są udzielane wyłącznie w celu zbawiania dusz.

Dary są autentyczne tylko wtedy, kiedy odbiorca wykazuje się 

pokorą.

Ja zawsze przewodzę duszom w pokorze.

Jest to znak autentycznych darów.

Dusza pokorna jest w stanie rozpoznawać własne winy oraz

przeszkody na drodze ku duchowej doskonałości.

Bez duchowej doskonałości – dusza jest łatwo sprowadzana

na manowce.

Dusza, która myśli, że jest pokorna jest najdalsza od pokory.

Dusza, która myśli, że jest święta, ma najdalej do świętości.

Duchowe dojrzewanie jest pełne niebezpieczeństw i wszystkie

wypływają z dumy.

Dlatego, nie popadajcie w dumę z powodu swojej świętości.

Pozwólcie, żeby wasze winy stały się milowymi kamieniami,

na drodze ku doskonałości, które będziecie mogli pokonać.

+++

List Sw. Pawła do Efezjan

rozdz. 2 ; 8 – 10

” Laską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.

A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.

Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni

w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów,

które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.