W każdym obecnym momencie, oferuję wam Dary Ducha Sw.


Wrzesień  26  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, gdybyście tylko mogli pojąc głębię

Mojej Woli dla was, wtedy byście się nieustannie radowali.

Ja, w każdym obecnym momencie oferuję wam Dary Ducha Sw.

Dusza, która akceptuje i naśladuje te Dary, jest najbardziej błogosławiona.

Ja daję wam mądrość – mądrość odróżniania, daję wam zrozumienie, żebyście

okazywali litość innym.

Oferuję wam odwagę, żebyście pogrążali się w osobistej świętości.

Udzielam każdej duszy daru rady , żeby pomagała innym na drodze

do świętości. 

W każdym obecnym momencie jest oferowany ludzkości wszelki Dar

Mojego Ducha, który człowiek może zaakceptować albo odrzucić.

Otwórz swoje serce, Człowiecze Ziemi !

Rozpoznawajcie to, co Ja daję za darmo.

Bądżcie Moją Miłością i Miłosierdziem dla innych. „

+++

List Sw. Pawła do Efezjan

rozdz. 4 ; 1 – 7

” A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali

w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z cała pokorą

i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.

Usiłujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i Jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej

nadziei, jaką daje wasze powołanie.

Jeden jest Pan, jedna Wiara, jeden Chrzest.

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi,

przez wszystkich i we wszystkich. ‚”

+++

List Sw. Pawła do Hebrajczyków

rozdz. 2 : 4

” Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami

przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha według swej woli. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.