Wasz Prezydent próbuje wyciagnąć naród z moralnej degeneracji…


Wrzesień  25  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Z pewnością rozumiecie, że legislatorzy, których

wybralicie do Kongresu i Senatu – wybierają albo za albo przeciw

sprawiedliwości.

Jest to naturalnie Prawda dotycząca każdej duszy.

Niemniej, ta prawda jest potęgowana w formie opozycji wobec tego

kandydata * na sędziego Sadu Najwyższego.

Prawda jest pod atakiem i jest efektem braku jedności i poparcia

dla tego Prezydenta **.

Wolnośc słowa jest nadużywana, kiedy odrzuca się Prawdę i popiera

kłamstwa na korzyść własnych ambicji.

Wasz Prezydent próbuje wyciągnąć naród z moralnej degeneracji

oraz przyciągnąć do realiów Bożych Przykazań.

Dlatego, zrozumcie, że poparcie udzielone temu Prezydentowi,

wiedzie po drodze dobra v. zło.

Przyjmijcie to za fakt, że Szatan bierze udział w każdej politycznej

debacie – oczekując złego wyniku. „

 * Sędzia Brett Kavanaugh W – kandydat do Sądu Najwyższego.

** Prezydent Donald J. Trump

+++

List Sw. Pawła do Efezjan

rozdz. 6 : 10 – 17

” W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi.

Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać

wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki

przeciw krwii i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom,

przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym

złBoża, abyście a na wyżynach Niebieskich.

Dlatego, weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły,

zdołali się przeciwstawić i ostać , zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą

i oblókłszy  pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi

w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju.

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę , dzięki której zdołacie

zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego.

Weżcie też hełm zbawienia i Miecz Ducha, to jest Słowo Boże. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec. s

Comments are closed.