Zły próbuje powstrzymywać was od modlitwy…


Wrzesień  22  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Uważajcie dzieci na jakąkolwiek formę zniechęcenia,

gdyż jest to negatywny głos Szatana.

On nie chce, żebyście żyli w pokoju, ponieważ żyjąc w pokoju jest wam

łatwiej się modlić.

Zły próbuje powstrzymywać was od modlitwy i chce zrujnować nadzieję

w waszych sercach. A bez nadziei, wasze modlitwy nie wypływają z wiary.

Brak wiary, osłabia wasze modlitwy.

Zanim zaczniecie się modlić, pomyślcie, ile razy musiałem przyjść, żeby

was uratować.

To nie były zwykłe przypadki.

Za każdym razem, w drodze łaski odpowiedziałem na wasze modlitwy.

Możecie być pewni, że was kocham i chcę dla was wszystkiego najlepszego,

czyli waszego zbawienia – a potem się módlcie.

Modlitwa zmienia ludzkie serca, ich plany oraz to, co stoi na przeszkodzie

do przyjęcia Mojej Woli.

Dlatego, módlcie się, módlcie, módlcie. „

+++

1-szy List Sw. Jana

rozdz. 3 : 3

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się,

podobnie jak On jest święty. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.