Drogie dzieci, jest tak wiele do stracenia…


Październik  28  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – zbudujcie barykadę i otoczcie modlitwą

wysiłki Prezydenta Trumpa, żeby ochronić południową granicę waszego

kraju. *

Ten szturm ludzi **, który zmierza do nielegalnego przekroczenia granicy

waszego kraju – jest atakiem nie tylko na waszą ekonomię, lecz również

wpłynie na re-elekcję Pana Trumpa.

Wkrótce dobro waszego kraju nie będzie w tzw najlepszym interesie.

Ci biedni ludzie zostali oszukani, zakładając, że karawana jest odpowiedzią

na ich marzenia.

Lecz faktycznie – oni są niczym, jedynie pionkami w ręku zła.

Czy będą powstrzymani i powrócą do swoich domów, czy też zostaną legalnie

przyjęci do waszego kraju – to będzie bez znaczenia , gdyż w efekcie

ta administracja będzie za to odpowiedzialna.  

Drogie dzieci, jest tak wiele do stracenia.

Módlcie się żeby utrata życia, nie była rezultatem tej trudnej sytuacji.”

* USA

** Tysiace emigrantów maszerujących w stronę granicy z Meksykiem.

 

Comments are closed.