Dzieci, poddanie się Mojej Woli jest znakiem waszej miłości do Mnie.


Październik  24  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, poddanie się Mojej Woli jest znakiem

waszej miłości do Mnie. „

” Ja pragnę dla każdej duszy tylko tego, co jest dla niej najlepsze,

to znaczy zbawienia. Jest wielką przyjemnością dla Mnie, kiedy

akceptujecie swoje krzyże.

Nikt nie jest pozbawiony krzyża.

Lecz wiele krzyży jest zmarnowanych, ponieważ dusza nie zgadza

się z wszystkim, z czym ma w życiu do czynienia, czyli z Moją Wolą.

Poddanie się krzyżowi, jest bardzo ważną bronią w nawracaniu dusz.

Jeśli w swoim życiu znaleźliście się w dość trudnej i desperackiej

sytuacji, to dlatego, że taka była Moja Zezwalająca Wola.

Nie pozwólcie, żeby wasz gniew wypływał z egoistycznej miłości

i w ten sposób osłabił wartość krzyża.

Mój Syn wyrażając zgodę na Swoją Mękę, okazał wielką cierpliwość.

Zwracajcie się o pomoc do Mojego Ojcowskiego Serca nawet

w najmniejszych problemach.

Ja jestem żródłem waszej siły.

Cierpliwie przetrwajcie. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 8 : 28

” Wiemy też, że Bóg z Tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy

są powołani według Jego zamiaru. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.