Ja jestem Alfa i Omega. Ja widzę wszystko i wiem wszystko.


Październik  25  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Plomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Alfa i Omega. Ja widzę wszystko

i wiem wszystko. „

” To Ja w każdym obecnym momencie, ostrożnie operuję 

wydarzeniami, żeby doprowadzić dusze do zbawienia.

Zezwalam na konkretne wydarzenia po to, żeby zjednoczyć dobro

przeciw złu.

Ja operuję wydarzeniami i jeśli dusze będą kooperowały ze Mną,

wtedy możemy wspólnie doprowadzić do pokoju.

Kiedy Mój Syn powróci, wtedy Moja Boża Wola zapanuje w sercu

świata. Strach wywodzi się z braku ufności.

W każdym obecnym momencie, Szatan stara się odebrać wam ufność

w Moją Wolę.

W ten sposób on toruje sobie drogę, żeby zniszczyć zawiły plan

zbawienia, który mam dla każdej duszy.

Szczegóły każdej ziemskiej pielgrzymki duszy, która wiedzie do

zbawienia – są w całości rozpatrywane wyłącznie przeze Mnie.

Często bywa, że dusze się zniechęcają, gdyż nie widzą pełni obrazu. 

Lecz zniechęcenie zawsze wypływa z braku ufności.

Ja jednoczę ludzi i łączę ze sobą wydarzenia, oczekując pomocy 

w ogólnym planie zbawienia.

Zmieniam wydarzenia wtedy, kiedy człowiek podejmuje błędną

decyzję. Natomiast łączę wydarzenia ze sobą, żeby doprowadzić

do sprawiedliwego końca.

Decyzje człowieka w każdym obecnym momencie wpływają na

jego wieczność.

Wszystko czyńcie w miłości – Swiętej Miłości. „

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.