Jest to sprawa polityczna i zarazem duchowa, którą należałoby rozwiązać.


Październik  31  218

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : Dzieci, znów przychodzę, żeby wam pomóc

w zrozumieniu trudności, spowodowanych przez ” morze ” ludzkości *,

które maszeruje w stronę południowej granicy **waszego kraju.

Jest to sprawa polityczna i zarazem duchowa, którą należałoby rozwiązać.

Ten problem przewyższa fizyczne problemy tych biednych ludzi.

Nielegalne przekraczanie granicy nigdy nie było i dalej nie jest  

w najlepszym interesie tych biedaków, nie mówiąc już o interesie

waszego narodu.

Politycznie, ta sprawa z pewnością będzie wykorzystana przeciw

Panu Trumpowi w czasie jego re – elekcji.

Natomiast, jeśli chodzi o problem duchowy, to masa emigrantów

przyniesie ze sobą ducha nienawiści odnośnie zbawienia.

A to stanowi zagrożenie zarówno dla dusz jak i ludzi.

W tej emigracyjnej masie, która została zainicjowana przez

złe intencje – nie ma nic pozytywnego.

Chociaż cała sytuacja wygląda na humanitarne dobro, to

w rzeczywistości jest to humanitarna tragedia, spowodowana

przez paru egoistów szukających władzy.

Módlcie się, żeby złe poczynania tych, którzy chcą przechwycić

władzę, nie odniosły skutku – począwszy od najbliższych wyborów,

aż rozwiązania problemu waszych płd granic. „

+++

LIST  SW.  JUDY  APOSTOLA

wers. 17 – 23

” Wy zaś umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa,

które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego

Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach

pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych

pożądliwości.

Oni to spowodują podziały, a sami są cieleśni, Ducha nie mają.

Wy zaś umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie

waszej najświętszej wiary, w Duchu Sw. się módlcie i w miłości

Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując Miłosierdzia Pana naszego

Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu.

Dla jednych, miejcie litość, dla tych , którzy mają wątpliwości;

ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość

z obawą, mając w nienawiści nawet chiton, zbrukany przez ciało. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

Comments are closed.