Modlitwa zmienia serca i sytuacje.


Listopad  1  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzisiaj dzieci, jednoczymy się uroczyście

z Wszystkimi Swiętymi w Niebie. „

Kiedy się z Nimi jednoczycie, proście o ich wstawiennictwo ku 

zwycięztwu sprawiedliwości, podczas tych przedterminowych

wyborów i zamierzonego napływu ludzi do waszego kraju. *

Modlitwa zmienia serca i sytuacje.

Zło próbuje ukryć to przed wami oraz zniechęcić was do głębszej

modlitwy.

Powierzajcie Mnie, waszemu kochającemu Ojcu te dwie ważne sprawy.

W tym jest Moja Siła i Moje Zwycięztwo.

Jeżeli Ja mogę podzielić morze**, to również mogę przemienić serca,

żeby popierały Prawdę i Dobro, którego broni Prawda.

Mogę wpłynąć na ludzką wolę, co oczywiście czynię.

Ufajcie w Moją Wolę, żeby te sprawy mogły być rozwiązane.

Pozwólcie, żeby ufność wpłynęła na wasze modlitwy.

Wasza ufność – to Moja Broń ku zwycięztwu.

Z góry wam dziękuję, że przekazujecie tę broń ufności w Moje Ręce. „

* Tysiące emigrantów z Ameryki Srodkowej maszeruje w stronę granicy z Meksykiem.

+++

PSALM 5

wers .11 – 12

” A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają,

niech się cieszą, niech się weselą na zawsze !

Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą,

ci, którzy Imię Twe miłują.

Bo Ty Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu;

otoczysz go łaską jak tarczą. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.