Nie będziecie mieli pokoju, rozwiązując państwowe granice…


Listopad  4  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, Moje Ojcowskie Serce płonie z pragnienia,

żeby wszyscy ludzie i wszystkie narody się w Nim znalazły,

gdyż dopiero wtedy świat będzie w pokoju.

Nie będziecie mieli pokoju, rozwiązując państwowe granice, gdyż 

w efekcie nastąpi haos.

Gwałt, który ma obecnie miejsce w wielu krajach, jedynie rodzi

więcej gwałtu.

Ufajcie w Moc Mojego Pośrednictwa.

Czyż nie odciągnąłem na bok Noego i nie uratowałem Jego i Jego

rodziny od Potopu ?

W podobny sposób wzywam tych, którzy wierzą w bezpieczną ucieczkę

Mojego Serca.

Resztka Wiernych już jest w Moim Sercu, gdyż zawsze rozważa

w Prawdzie.

Dzisiaj, kieruję Apel do serca świata.

Chciałbym oszczędzić wszystkich ludzi i wszystkie narody od

samodestrukcji, czyli drogi, którą nieustannie naśladują.

Z dziecięcą prostotą i ufnością, odpowiedzcie na Moje błaganie.

Apeluję do was w Bożej Miłości i Patriarchalnym majestacie. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 2 : 19 – 22

” A więc nie jesteście już obcymi i przechodniami,

ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami

Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,

gdzie kamieniem węgielnym jest Sam Chrystus Jezus.

W Nim zespalana, cała budowla rośnie na świętą w Panu

świątynię .

W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu,

by stanowić mieszkanie przez Ducha. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.