Nie próbujcie sprawiać wrażenia na innych – żyjcie dla Mojej przyjemności.


Listopad  5  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – w tych dniach wasz kraj * przygotowuje

się do zabezpieczania południowych granic, żeby je ochronić przed

inwazją ze strony tysięcy emigrantów *, którzy oczekują na azyl w USA.

Jest to sprawa zupełnie uzasadniona, gdyż granice waszego państwa,

muszą być bezpieczne.

W analogiczny sposób, granice waszych serc również muszą być

ochronione, lecz dusza sama musi to uczynić.

Nie można w drodze militarnej akcji ochronić tego, co dusza przyjmuje

za Prawdę.

W cokolwiek serce wierzy,  przelewa się w rezultacie do świata.

Dusza, która akceptuje Moja Wolę – chroni serce od extremizmu.

Takie serce nie będzie radykalne w myśli, mowie i czynie.

Moja Boża Wola pragnie ochronić granice w waszych sercach.

Jeśli na to pozwolicie, wtedy liberalizm was nie zmyli i wasze życie

będzie odzwierciedleniem Mojej Woli.

Nie próbujcie sprawiać wrażenia na innych, lecz żyjcie dla Mojej

przyjemności.

Trwajcie jako przykład posłuszeństwa Mojej Bożej Woli i Moim

Przykazaniom.

W ten sposób obronicie się przed jakimkolwiek atakiem lub

wyzwaniem, a granice waszych serc będą ochronione od jakiejkolwiek

napaści ze strony wroga.”

* USA

** Tysiące ludzi z Ameryki Srodkowej maszeruje w kierunku granicy z Meksykiem

w nadziei, że dostaną się do USA.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie jak postępujecie, nie jako niemądrzy, lecz

jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć,

co jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

nie będziecie wprowadzeni w błąd

ego e, które go otacza.

jest dbronićeiezabezpieczone.kraju muszęeJa 

Comments are closed.