Archiwum dla Luty, 2019

Listopad  6  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” W historii rodzaju ludzkiego, kurs był ustalany

w drodze wyboru wolnej woli. To się rozpoczęło od Adama i Ewy

i nadal się kontynuuje aż do dzisiaj.

Wielu dyktatorów doszło do władzy w drodze wyboru z wolnej woli. 

Całe narody upadły z powodu złego wyboru człowieka.

Dzisiaj wasz naród będzie głosował, wybierając rządowych liderów.

Potem, ci liderzy w drodze wyboru albo pomogą albo wręcz odwrotnie

przeciwstawią się temu Prezydentowi. **

Ja ustawiłem aniołów w punktach wyborczych w całym kraju, ponieważ

te wybory będą decydujące, jeśli chodzi o przyszłość waszego narodu.

kraju.

Jedna partia akceptuje fałsz i miłość do władzy, natomiast ambicją drugiej

jest dobro obywateli.

Módlcie się o mądrość, żeby rozpoznać różnice.

Lecz najważniejszym wyborem rodzaju ludzkiego jest być za albo przeciw

własnemu zbawieniu.

Ten wybór składa się z wielu z momentu na moment decyzji.

Serce, które akceptuje Moją Bożą Wolę, pracuje gorliwie, żeby podjąć

słuszną decyzję.

To są pokorne serca, żyjące w Prawdzie.

Fałsz jest mądrze rozpoznawany.

Ich wybory są po stronie Mojego Zwycięztwa nad kompromisem

wobec Prawdy.

Ja umieszczam w sercach aniołów żołnierzy, którzy będą stacjonowali

w punktach wyborczych i będą udzielali wyborcom mądrej

inspiracji, żeby dmogli zauważyć różnicę, pomiędzy dobrem a złem.

Módlcie się, żeby wszystkie serca otworzyły się na łaskę.”

* USA

** Prezydent Donald J. Trump

+++

KSIEGA  RODZAJU

rozdz. 3 : 1 – 7

był bardziej przebiegły, niż wszystkie zwierzęta lądowe,

które Pan Bóg Stworzył. On to rzekł do niewiasty : ” Czy rzeczywiście

Bóg powiedział; ” Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego

ogrodu ?” Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach

z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział :

” Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. ”

Wtedy rzekł wąż do niewiasty : ” Na pewno nie umrzecie !

Ale wie Bóg dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla ,

gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg,

będziecie znali dobro i zło.

Wtedy niewiasta s;postrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia,

że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa, nadają się do zdobycia

wiedzy.

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był

z nia, a on zjadł.

A wtedy, otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc

gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. ”

+++

KSIEGA  MADROSCI

rozdz. 17 : 11 – 12

” Bo strach to nic innego, jak zdradziecka odmowa pomocy

ze strony rozumowania, a im mniejsze jest wewnętrzne

oczekiwanie pomocy, tym bardziej wyolbrzymia nieznaną,

dręczącą przyczynę. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy