W obecnym momencie – żyjcie dla innych, a nie dla siebie.


Październik  26  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, gorąco was proszę, żebyście codziennie

chronili własne zbawienie.”

” W obecnym momencie – żyjcie dla innych,a nie dla siebie.

Jeśli będziecie prowadzić życie bez egoizmu, wtedy zasłużycie na

wysoką pozycję w Niebie.

Powodem tak wielkich przestępstw i gwałtów na świecie jest to, że

ludzie na pierwszym miejscu stawiają osobiste sprawy i pragnienia,

a nie wspólne dobro dla innych.

Każda myśl, słowo i czyn rodzi własny owoc na świecie.

Można powiedzieć, że każda myśl, słowo i czyn wywołują reperkusje.

Bądżcie bardziej odpowiedzialni za swój obecny moment, gdyż każdy

z nich jest darem, który się nigdy nie powtórzy.

Wykorzystujcie te momenty w celu popierania Prawdy i budowania

Królestwa Niebieskiego na ziemi, czyli Mojego Królestwa.

Prawda zawsze będzie wam towarzyszyć jak również wróg Prawdy,

aż do ostatecznego zwycięztwa.

Dlatego ważną rzeczą jest szukanie dobra i pokonywanie zła.

Jest to wasz, chrześcijański obowiązek.

Oceniajcie wydarzenia, które mają wpływ na wasze życie w skali

Moich Przykazań vs kompromis wobec Moich Przykazań.

Tylko w ten sposób obronicie realną Prawdę.

A Ja ochronię was przed atakami złego, który rzuca wyzwanie

waszemu zbawieniu. „

+++

PSALM  15 : 1 – 5

” Kto będzie  przebywał w Twoim przybytku Panie,

kto zamieszka na Twojej Swiętej Górze. ?

Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie,

a mówi prawdę w swoim sercu

i nie rzuca oszczerstw swym językiem;

ten, który nie czyni bliżniemu nic złego

i nie ubliża swemu sąsiadowi;

kto złoczyńcę uważa za godnego pogardy,

a szanuje tego, kto się boi Pana;

ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem;

ten, co nie daje swoich pieniędzy na lichwę,

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

kTo

Comments are closed.