…wasz kraj* jest atakowany od wewnątrz.


Październik  27  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Uroczyście oświadczam, że wasz kraj jest

atakowany od wewnątrz. „

” Ta karawana ludzi**, która podąża w kierunku waszej południowej

granicy – zagraża finansowemu systemowi.

Przedtem wam powiedziałem, że zło przychodzi pod pozorem dobra

i to jest najlepszy przykład.

Z jednej strony, wypadałoby pomóc tym biednym ludziom,

w jakikolwiek możliwy sposób.

Natomiast z drugiej strony, wasz kraj nie jest w stanie udzielić

za jednym razem pomocy tysiącom potrzebujących. 

Ta cała akcja była zainspirowana przez zewnętrzne siły, które dążą

do upadku obecnego rządu w drodze ekonomicznego krachu.

Jako obywatele tego kraju, musicie się zjednoczyć z tym Prezydentem ***

udzielając poparcia jego wysiłkom, żeby obronić naród przed tym

atakiem.

Módlcie się w intencji biednych ludzi, którzy zostali oszukani przez zło

i wierzą, że maszerują w celu polepszenia swojego bytu.

Ja oponuję temu złu, które działa pod pozorem dobra i przekazuję

wam te informację. „

* USA

** Tysiące ludzi z Ameryki Srodkowej maszeruje w kierunku

granicy z Meksykiem w nadziei, że przedostaną się do USA.

***Prezydent Donald J. Trump

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 6 : 10 – 17

” W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego Potęgi.

Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec

podstępnych zakusów diabła.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw

rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym

zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły,

zdołali się przeciwstawić i ostać , zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze Prawdą

i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi

w gotowość głoszenia dobrej Nowiny o pokoju.

W każdym położeniu, bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której

zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weżcie też hełm zbawienia i Miecz Ducha, to jest Słowo Boże…”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.