objawienia w Ohio i oredzia

Wasz Prezydent próbuje odrodzić serce i duszę tego narodu…


Listopad  8  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Wasz Prezydent próbuje odrodzić serce i duszę

narodu, po długich , ośmiu latach swojej męki.”

” Lecz nadal są tacy, którzy wzywają serce tego, wielkiego narodu

z powrotem na Kalwarię.

Ci, którzy popierają masową emigrację*** – mają udział w tej

odnawianej męce.

Lecz my nie będziemy się ociągać u Stóp Krzyża, pozwalając, żeby

niezmierzone tłumy przekraczały granice tego kraju.

Kościół jest w samym środku przeżywania swej męki.

Ja liczę na Resztkę, że dobrowolnie pomoże Kościołowi w niesieniu

Krzyża.

Resztka Wiernych, razem ze Swiętą Matką ****, która jest waszą

Matriarchinią, powinna czuwać u Stóp Krzyża.

Ona bardzo boleje, obserwując tak wiele bluźnierstw przeciwko Wierze,

zawsze pod pozorem jakiegoś dobra.

Jednocz się ” O ziemski człowiecze ” – w Resztce Wiernych i pod rządami

tego Prezydenta – gdyż twoja przyszłość od tego zależy. „

* Prezydent Trump

** USA

***Masy emigrantów maszeruje w stronę granicy z USA

****Błogosławiona Maryja Dziewica

+++

2-gi LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was,

bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia

jako pierwociny, przez uświęcenie Ducha i wiarę w Prawdę.

Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście

dostąpili Chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się Tradycji,

o której zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za

pośrednictwem naszego listu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa