objawienia w Ohio i oredzia

Dzieci, proszę was, żebyście wykorzystywali obecny moment w celu własnego zbawienia.


Listopad  16  2018

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, proszę was, żebyście wykorzystywali

każdy obecny moment w celu własnego zbawienia.

Możecie pokonać bezużyteczne spędzanie czasu, o ile zaczniecie

każdy dzień od poddania się Mojej Bożej Woli.

Wówczas, nawet wasze przyziemne obowiązki wykorzystam 

w celu waszego zbawienia oraz nawrócenia serca świata.

Serce świata z łatwością staje się zakładnikiem ze strony światowych

marności, jak : bogactwo, władza lub ambicje.

Lecz każda dusza może wykorzystać każdy moment w taki sposób, żeby

doprowadzić do Mojego Zwycięztwa nad grzechem, stając się tym

samym bronią w Moim Arsenale przeciw złu.

Naturalnie, Ostateczne Zwycięztwo należy do sprawiedliwości.

Przegrana walka, w podążaniu za tym Zwycięztwem – wiedzie dusze

do potępienia.

Starajcie się rozpoznawać Szatana w każdej przesadzie odnośnie

swojego codziennego życia. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 6 ” 10 – 17

” W końcu, bądźcie mocni w Panu – siłą Jego Potegi. Obleczcie pełną zbroję

Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,

przeciw Władzom, przeciw Rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom

duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego, weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły, zdołali się

przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz,

którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia Dobrej

Nowiny o pokoju.

W każdym położeniu, bierzcie wiarę jako tarczę , dzięki której zdołacie zgasić

wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weżcie też hełm zbawienia i Miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa