Nikt nie jest osamotniony w tym życiu.


Listopad  10  2018

Publiczne

Znów, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :Dzieci – era pełnej ufności do Mnie, jest w zasięgu

ręki.

” Wielu ludzi, którzy w przeszłości, byli godni zaufania, staną się

niewiarygodni w przyszłości, gdyż mój Syn sprawdza ich serca.

Konkretne wydarzenia odnośnie samej natury, pochłoną życie

ludzkie oraz unieszkodliwią wielu, którzy czuli się bezpiecznie

na świecie.

Ja jestem waszą Opieką, a Moja Opatrzność jest wiarygodnym

żródłem.

Nikt nie jest osamotniony w tym życiu.

Nawet niewierząca dusza otrzymuje łaskę, której potrzebuje,

żeby uwierzyć i przyjąć drogę zbawienia.

Obserwujesz śnieżne płatki na zewnątrz.

Jest tyle samo albo jeszcze więcej dusz, które są na drodze potępienia.

Kiedy w życiu jakiejkolwiek duszy, zbliżają się sztormy, Moja łaska

jest również obecna i jest zsyłana przez Serce Swiętej Matki. *

Zyjcie w pokoju, dzieci.

Polegajcie na Mnie, na waszym Niebieskim Ojcu, żeby was wspierał

oraz wam przewodził.

Im większe są wasze potrzeby, tym więcej aniołów zsyłam, żeby

wam towarzyszyli.

Ja zamieniam wielkie problemy na wielkie łaski. „

* Błogosławiona Dziewica Maryja

+++

PSALM  5

wers. 11-12

” A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają,

niech się cieszą, niech się weselą na zawsze !

Osłaniaj ich, niech się cieszą Tobą ,

ci, którzy Imię Twe miłują.

Bo Ty Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu,

otoczysz go łaską, jak tarczą. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard _ Second Catholic Edition ) – czyta Bog Ojciec.

Comments are closed.