Ufność jest barometrem waszej miłości do Mnie.


Listopad  9  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec Mówi : ” Dzieci – tylko wtedy możecie mieć ufność w Moją

Bożą Wolę, o ile najpierw Mnie pokochacie. „

” Każda cnota dojrzewa na fundamencie miłości.

Zaś ufność jest wsparciem dla takich cnót jak : cierpliwość, przetrwanie,

pokora itd.

Kiedy filar waszej świętości czyli doskonałe cnotliwe życie jest pod

atakiem Szatana, wtedy Swięta Miłość was ochrania.

Ufność jest barometrem waszej miłości do Mnie i Mojej Bożej Woli.

Możecie nie rozumieć Mojej Woli, która wypełnia każdy obecny moment

lecz ufność pomaga wam w przetrwać w każdej sytuacji.

Jeśli Mnie kochacieKażde życiowe wyzwanie jest łatwiejsze, o ile Mnie kochacie i ufacie.

Proszę was, żebyście uczynili duchową arkę ze swoich serc i w ten

sposób byli przygotowani na każdy sztorm lub test odnośnie waszej

miłości do Mnie.

Ufajcie, jak Noe, którego poprosiłem, żeby zbudował Arkę.   

Chociaż wasza arka będzie nękana przez wiatry kontrowersji oraz

deszcze pozorów i fałszu, to jednak wasze serca przetrwają podczas

każdego sztormu, gdyż wasza ufność będzie dobrze zakorzeniona

w Swiętej Miłości.

Ja ochraniam dobrze zbudowaną arkę w głębi waszych serc. „

+++

PSALM 1

vers. 1 – 6

” Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie siada w gronie szyderców. lecz ma upodobanie

w Prawie Pana, nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą.

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie,

a liście jego nie więdną;

co uczyni, pomyślnie wypada.

Nie tak występni, nie tak;

są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Toteż występni nie ostoją się na sądzie,

ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,

bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,

a droga występnych zaginie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.