Głównym celem Szatana są dusze o największych wpływach.


Listopad  17  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, starajcie się zrozumieć, ze wszystko,

co czynicie, żeby osiagnąć zbawienie dla siebie lub innych, jest brane

pod uwagę przez Szatana, a często oznaką tego – jest zniechęcenie.

Pielgrzymka do Mojego Królestwa nigdy nie jest łatwa, gdyż jest

dostrzegana przez siły zła.

Największą bronią Szatana jest : być niezauważonym. Mówię

o tym, żebyście zdawali sobie sprawę z jego ataków.

On najczęściej przychodzi pod pozorem dobra.

Dlatego, musicie dokładnie przemyśleć, do czego wasz plan

lub zamiar doprowadzi.

Zwracajcie uwagę na ludzi, z którymi macie do czynienia.

Zawsze podążajcie za Prawdą .

Nie bądźcie naiwni, myśląc że dana osoba nie jest narażona

na wpływy Szatana.

Ani kościelny ani światowy tytuł nie jest przeszkodą dla zła.

Głównym celem Szatana są dusze o największych wpływach.

Zawsze się módlcie, żebyście mogli rozpoznać, w jaki sposób

Szatan wkrada się w wasze życie.

Unikajcie wszelkich okazji, o ile nie jesteście pewni ich celu

na dłuższą metę lub ewentualnych konsekwencji.

Nigdy nie myślcie, że Szatan o was nie wie i nie będzie miał

z wami do czynienia. On ugania się za każdą duszą.

A każdy grzech jest jego zwycięztwem. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  HEBRAJCZYKOW

rozdz. 3 : 12 – 13

‚ Uważajcie bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca

niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego,

lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co się

dziś zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.