…jedną z wizytówek Szatana jest niewybaczenie.


Listopad  18  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci, zrozumcie, ze jedną z wizytówek Szatana

jest niewybaczenie.

On po to was namawia, żebyście w sercu nie wybaczyli, żeby wywołać

próżnię pomiędzy Moim Bożym Sercem a ludzkim.

Ta próżnia jest wielką przeszkodą na drodze doskonalenia się w cnocie.

Nie pozwólcie, żeby wywoływał  w waszych sercach negatywne emocje.

Naśladujcie Moje Miłosierdzie.

Moje Miłosierdzie przychodzi do was przez Serce Mojego Syna i jest

oferowane każdemu,  szczerze pokutującemu sercu.

Ja nie powstrzymuję Mojego Miłosierdzia.

Dlatego, nie powinniście zwlekać z akceptacją przekonania w sercu.

Proście Zjednoczone Serca Jezusa i Maryi o pomoc w rozpoznaniu

jakiejkolwiek oznaki niewybaczenia w swoim sercu.

Jest to połowa walki, jeśli chodzi o własną przemianę i uzdrowienie.

Mówię wam o tym, żeby uwolnić serce świata z uchwytu Szatana.

Jest to wielki krok na drodze do pokoju na świecie. „

+++

2-gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 21 – 22

” Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego,

będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym , pożytecznym

dla właściciela, przygotowanym do każdego, dobrego czynu.

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj

o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój – wraz z tymi, którzy

wzywają Pana czystym sercem.”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.