Archiwum dla Kwiecień, 2019

Listopad  23  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, Swięta Miłość jest kluczem, który otwiera

drzwi do Mojego Serca. „

” Ja odrzucam z Mojego Serca tych, którzy składają prośby na swój

sposób.

Natomiast Moje Serce jest przychylne oraz otacza taką duszę, która

modląc się, ma na uwadze wypełnienie Mojej Woli. 

Dusza, która Mnie kocha, jest gotowa do przyjęcia Mojej Woli w każdej

sytuacji. Kochać Mnie ponad wszystko oznacza kochać Moją Wolę

ponad wszystko.

Taka dusza, oddana Mojej Bożej Woli żyje w pokoju i jest gotowa czekać

dopóki sytuacja się w pełni nie wyklaruje.

Wasza uległość wobec Mojej Woli jest wyrażeniem zgody na wszystko,

co się dzieje w obecnym momencie.

Zniechęcenie lub gniew nie mają udziału w Mojej Bożej Woli.

Przyjęcie Mojej Woli z miłością w sercu, jest znakiem waszego przeznaczenia,

czyli zasłużenia na wieczną nagrodę. „

+++

 

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 1 – 2, 15 – 17

” Bądżcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane

i postępujcie droga miłości, bo i Chrystus was umiłował

i wydał samego Siebie za nas w ofierze i dani na wdzieczną

wonność Bogu. ”

” Baczcie więc pilnie jak postępujecie, nie jak niemądrzy

lecz jako mądrzy. Wyzyskujcie chwile sposobną, bo dni są złe.

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co

jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy