objawienia w Ohio i oredzia

Skarbem Mojego Serca jest dusza, która nie kwestionuje Prawd Wiary.


Listopad  25  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Skarbem Mojego Serca jest dusza, która akceptuje

Prawdy Wiary bez kwestionowania. „

Wiara jest oddzielną sprawą od intelektu. Intelekt szuka dowodu i rozumu.

Intelekt, często jest wrogiem ducha małego dziecka.

Dziecko akceptuje wszystko bez pytania, czyli to, co rodzice mu pokazują

jako prawdę.

Dziecko nie stara się udowadniać, że sprawy dotyczące wiary są fałszywe.

Zaś, intelektualista często nie reaguje na Moc Ducha Sw., a nawet nie

przyjmuje do siebie, że Duch Sw. daje natchnienie w sercu.

Żeby wypełnić Moją Bożą Wolę, musze często przechytrzyć intelektualną dumę.

Często intelektualista przyznaje sobie zasługi za otrzymaną łaskę z Nieba.

Ja, z wielką trudnością, a nawet niechecią próbuję działać poprzez taką osobę.

Bądżcie pokorni, a Ja otworzę wasze serca na cuda, na pełnię Mojej Woli. „

+++

1 – szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  KORYNTIAN

rozdz. 2 : 12 – 14

” Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, Który jest z Boga,

dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej

mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy

tym, którzy są z Ducha.

Człowiek zmysłowy bowiem, nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha.

Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem

można to rozsądzić. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa