Ta Misja jest strzałą w Moim kołczanie przeciw aborcji.


Listopad  20  2018

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ta Misja jest strzałą w Moim kołczanie przeciw aborcji. „

” W minionych generacjach, aborcja nigdy nie byłaby legalną i polityczną

sprawą.

Akceptacja aborcji, ujawnia to, co jest w sercu tego narodu ** oraz w sercu

świata.

Decydowanie o tym, które dziecko poczęte powinno żyć, a które nie – nie

jest sprawą rodzaju ludzkiego.

Każde życie nienarodzone – jest Moją Kreacją.

Takie założenia, jak wyżej, odnośnie życia poczętego – ukazuje jedynie

postawę rodzaju ludzkiego w ogólności.

Człowiek jest panem swego losu, tylko wtedy, kiedy dokonuje wyboru

z wolnej woli.

Lecz to Ja stwarzam sytuacje lub zmieniam okoliczności, wokół tych

wyborów, mając na oku zbawienie każdej duszy.

Kielich Mojej Cierpliwości się przelewa.

Swięta Matka *** wstawia się do Mnie, żebym dał rodzajowi ludzkiemu

trochę więcej do przemiany i żeby mógł powrócić do Mnie. 

Lecz Ona czuje, że czas się już kończy.

I obawia się Mojego Gniewu.

Rażące i bezmyślne spędzanie czasu nie może się pogodzić z Moją Bożą

Wolą. Ja daje rodzajowi ludzkiemu każdy obecny moment po to,

żeby budował Moje Królestwo na ziemi,a nie swoje.

Mądrze wybierajcie podczas decydowania o tym, co przyjmiecie

za prawdę. Szatan ma udział w każdym zamieszaniu.

Starajcie się żyć wyłącznie dla Mojej przyjemności, a nie dla swojej

własnej. „

* Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości.

** USA

***Błogosławiona Dziewica Maryja.

+++

LIST  SW.  JUDY  APOSTOLA

vers. 17 – 23

” Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa,

które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego

Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach

pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych

pożądliwości.

Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i Ducha nie mają.

Wy zaś umiłowani, budując samych siebie na fundamencie

waszej najświętszej wiary, w Duchu Sw. się módlcie i w miłości

Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego

Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu.

Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości;

ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość

z obawą, mając w nienawiści nawet chiton, zbrukany przez ciało. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.