Uroczystość Prezentacji Błogosławionej Dziewicy Maryi w Swiątyni.


Listopad  21  2018

Publiczne

Błogosławiona Dziewica Maryja mówi : ” Chwała Jezusowi „.

” Drogie dzieci, dzisiaj wysyła Mnie Ojciec, z okazji upamiętnienia

Mojej Prezentacji w Swiątyni. „

” Przychodzę, żeby podziękować Resztce Wiernych.

Zachęcam was do dalszej wytrwałości w Prawdzie Tradycji Wiary.

Nie dajcie się zbić z tropu, wierząc w nową teologię, na którą Jezus

nigdy by się nie zgodził.

Jesteście w osobności powołani po to, żeby bronić Tradycji Wiary.

Brońcie Prawdziwej Obecności Mojego Syna w Najświętszym

Sakramencie.

On tak ubolewa z powodu obojętności i niewiary.

Bądżcie odważni. Nie obawiajcie się błędnych opinii.

Pamiętajcie, że Ja jestem Opiekunką Wiary.

Ja jestem Matriarchinią Resztki Wiernych.

Wzywajcie Mnie, kiedy ludzka siła lub determinacja nie

wystarcza. ” 

+++

2 – gi LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu, za was

bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do

zbawienia jako pierwociny, przez uświęcenie Ducha

i wiarę w Prawdę.

Po to wezwał was, przez nasze głoszenie Ewangelii,

abyście dostąpili Chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się Tradycji,

o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem,

bądź za pośrednictwem naszego listu. ”

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził

żywych i umarłych, i na Jego Pojawienie się , i na Jego Królestwo;

głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż

błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, ze zdrowej nauki nie będą znosili, ale

według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie

mnożyli nauczycieli.

Bdą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym

opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty,

spełnij swe posługiwanie. „

Comments are closed.