…wasze najlepsze wysiłki są daremne, jeśli nie wypływają ze Swiętej Miłości.


Listopad  19  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, wasze najlepsze wysiłki są daremne, jeśli

nie wypływają ze Swiętej Miłości.

Swięta Miłość wiedzie do wiecznego zbawienia i w tym właśnie celu,

was skreowałem.

W dzisiejszym świecie, większość ludzi żyje tak, jakby nie było Sądu

Ostatecznego. 

Dla nich liczy się jedynie życie na ziemi, a poza tym nic więcej.

Tacy ludzie żyją wyłącznie dla swojej przyjemności i nigdy nie myślą

żeby żyć dla Mojej.

Na tym polega przesadna egoistyczna miłość.

Jest ona podstawą wszystkich grzechów.

Dlatego dzisiaj, gorąco was proszę, żebyście pozwolili, żebym mógł

wami pokierować, podczas modlitwy.

Nie podejmujcie żadnych decyzji, które  wypływają z samolubnej

miłości. Ja pragnę mieć większy wpływ na wasze serca.

Taka jest droga, żebym mógł z powrotem zamieszkać w sercu świata.

Niemądre wybory wiodą do dalszych niemądrych wyborów.

Wtedy wszelkie zamierzenia są wypaczane i na tyle ambitne,

że ich celem jest jedynie samozaspokajanie się i to ogarnia sercami.

Cokolwiek jest w sercu, natychmiast przelewa się do świata.

Jeśli przesadna, samolubna miłość skonsumuje wasze serce,

i w dodatku się nie modlicie, wówczas łatwo stajecie się

instrumentem zła. „

+++

PSALM 85 : 4 – 9

” Odnów nas Boże, nasz Zbawco

i zaniechaj Twego oburzenia na nas!

Czy będziesz na nas gniewał się na wieki,

czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia ?

Czyż to nie Ty, przywrócisz nam życie,

aby Twój lud weselił się w Tobie ?

Okaż nam Panie Swoją łaskawość

i daj nam swoje zbawienie ! ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.