Brońcie Chrześcijańskich Standartów.


Grudzień  4  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, proszę, żebyście zdawali sobie sprawę,

że zło zachęca do błędnego korzystania z wszystkiego, co Ja dałem

światu.

Nie mówię jedynie o życiu poczętym, które jest niszczone

i demontowane w niedozwolonym celu. Lecz odnoszę się do każdej

sytuacji, kiedy dobra światowe są wypaczane i zachęcają do zła.

Kult Szatana jest ukazywany jako ” religia „i  domaga się stanowisk

w publicznym sektorze po to,  żeby być bardziej widocznym.

Dekady temu, taka sytuacja nie byłaby tolerowana lub nawet uważana

za możliwą .

To jest dowodem, jak bardzo sumienia uległy kompromisom odnośnie

realnej Prawdy.

Szatan się nie powstrzyma od semantyki, która mu służy.

Dzieci, nie akceptujcie tego, co już stało się rutyną.

Brońcie Chrześcijańskich Standartów.

Szatan je atakuje i mówi, że są staromodne.

Dlatego moralność uległa zmianie i się wypaczyła.

Bądżcie znakiem dla świata, że należycie do Mnie .

Wasza reputacja na świecie, musi być odzwierciedleniem Mojej miłości

do was oraz waszej miłości do Mnie. „

+++

2 – gi LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 21 – 22, 24 – 26

” Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie

naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela,

przygotowanym do każdego dobrego czynu.

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość,

wiarę, miłość, pokój – wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. ”

A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłotnie , ale ma być łagodnym

wzgledem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym.

Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg

da im kiedyś nawrócenie do poznania Prawdy i może oprzytomnieją

i wyrwą się z sideł diabła,żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego. ”

+++

2-gi LIST SW. PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził

żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego Królestwo;

głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę , w razie potrzeby wykaż błąd,

poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale

według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie

mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym

opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty,

spełnij swe posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

ee

Comments are closed.