Dzieci – kontrowersje to znak Szatana.


Grudzień  1  2018

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – kontrowersje to znak Szatana. „

” Tam, gdzie Prawda jest ukrywana – tam jest palec Szatana.

Potrzeba cierpliwości i uczciwości, żeby dojść do słusznych wniosków.

Więc niech was nie dziwi, że macie tak wiele kontrowersji w polityce

i w kołach kościelnych.

W ten sposób zło chwilowo łączy ludzi i uzurpuje sobie prawo do wykorzystania

elementu czasu dla własnych korzyści.

Czasami dopiero z upływem lat można sobie uświadomić prawdę .

Czasami, prawda nigdy nie wychodzi na światło dzienne i kontrowersje 

nie mają końca.

Nie popadajcie w fałszywe myślenie, że jakakolwiek kontrowersja jest wyłącznie

ludzką sprawą.

Szatan  stara się przedłużyć okres poszukiwania Prawdy na tak długo,

jak tylko to możliwe.

On się bardzo cieszy, kiedy jego kontrowersje trafiają na czołowe strony gazet,

gdyż w ten sposób może powstrzymać działania organów rządowych.

W tych dniach, ukryty nurt zła aktywnie działa, zwłaszcza w waszym narodzie,

próbując osłabić waszego Prezydenta **, aż do tego stopnia, że chcą go odwołać.

Lecz oni nie odniosą w tym sukcesu.

Wasz Prezydent trzyma się Prawdy i Moje Imię wysunął do przodu, żeby było

rozpoznawane i mogło przywrócić ten wspaniały kraj z powrotem do statusu,

będąc pod Bogiem. 

Dlatego, za każdym razem, zło stara się Go zdyskredytować.

Nie zwracajcie na to żadnej uwagi.

Jednoczcie się wokół mądrego przywództwa, które reprezentuje obecna

administracja.

Ufajcie we Mnie. „

+++

* USA

** Prezydent Donald J. Trump.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 6 : 10 – 17

” W końcu, bądźcie mocni w Panu, siłą Jego Potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście się mogli

ostać wobec podstępnych zakusów diabła.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom,

przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego, weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać,

zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,

a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej Nowiny o pokoju.

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę , dzięki której, zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone

pociski Złego.

Weżcie też hełm zbawienia i Miecz Ducha – to jest Słowo Boże. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second Catholic Edition )

- czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.