Dzieci – nie pozwólcie, żeby technologia dawała wam fałszywe poczucie bezpieczeństwa.


Grudzień  7  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : „Dzieci – nie pozwólcie, żeby technologia dawała

wam fałszywe poczucie bezpieczeństwa w sercu.

W każdym problemie, zdawajcie się na Mnie, Mojego Syna i Swiętą Matkę.

Zaciśnijcie swoje relacje ze Mną, umacniając swoją zależność od Mojej

łaski.

Tak wiele łask jest zmarnowanych, gdyż dusze ufają tylko w siebie,

a nie w Interwencję z Nieba.

Ja odsuwam się od takich dusz i pozwalam, żeby same się przekonały

o własnej nieudolności.

W dzisiejszych wydarzeniach na świecie, jeśli chodzi o pokój, bezpieczeństwo

lub jakiekolwiek zmiany, narody zbyt często liczą na wysoko postawione

sojusze, pomiędzy konkretnymi narodami.

Prawdą jest, że te sojusze mogą osiągnąć sukces jedynie wtedy, kiedy

zdają się na Interwencję z Nieba.

Bez zgody Mojej Woli, rodzaj ludzki nie dokona żadnego dobra.

Zawsze żródłem wszelkiego dobra jest Moja Boża Wola.

Pokój i bezpieczeństwo wśród narodów, musi być powierzone Interwencji

z Nieba. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 3 : 17 , 23

” I wszystko, cokolwiek działacie słowem, lub czynem, wszystko czyńcie

w Imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi – świadomi. ”

+++

Wersety Z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.