Jej wstawiennictwo jest ogromną łaską, w którą wszyscy powinni ufać…


Listopad  29  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – proszę, żebyście wiedzieli, że Swięta

Matka. Która stała u Stóp Krzyża, tak samo wam towarzyszy podczas

każdego problemu.

Jej wstawiennicza modlitwa nie ma porównania z jakąkolwiek inną.

Ona przemienia małe lub wielkie troski na możliwe do rozwiązania

problemy.

Ona układa wzór łaski dla każdej sytuacji.

A więc, musicie wiedzieć, że Ona jest w sercu każdego, waszego problemu

- zmieniając okoliczności.

Przyjmujcie tę łaskę, kiedy widzicie Jej Rekę  w małych i wielkich sprawach.

Jej wstawiennictwo jest ogromną łaską , w którą wszyscy powinni ufać

i zdawać się na nią.

Ona jest w centrum każdego rozwiązania. Wykorzystuje do tego ludzi.

Ludzie stają się Jej instrumentem, nawet gdy o tym nie wiedzą.

Swięta Matka nie pragnie dla Siebie uznania.

Ona zawsze stara się przyprowadzić ludzi bliżej Mnie i Jezusa.

Ufność w to, przyniesie wam pokój. „

* Błogosławiona Dziewica Maryja.

+++

EWANGELIA  SW.  JANA

rozdz. 19 : 25

” A obok Krzyża Jezusowego stały :  Matka Jego i Siostra Matki Jego, Maria,

żona Kleofasa i Maria Magdalena. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.