Kiedy Swięta Miłość opuszcza ludzkie serce, wtedy każdy rodzaj grzechu jest możliwy.


Grudzień  5  2018

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca. 

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, proszę żebyście wiedzieli, że odczuwam

wielki niepokój, kiedy zerkam na dzisiejszy świat.

Wiele z tego, co było wam darmo dane, zostało wypaczone i służy

wyłącznie indywidualnym celom.

Weżcie pod uwagę nuklearną siłę – daną wam po to, żeby była wsparciem dla

naturalnego gazu i elektryczności. 

Lecz ten cel został zmieniony i służy jako broń masowego rażenia,

o którą każdy naród dzisiaj walczy.

Kiedy Swięta Miłość opuszcza ludzkie serce, każdy rodzaj grzechu jest

możliwy.

Sumienia uległy kompromisom, odnośnie dobra i zła.

Na pierwszym miejscu w sercach jest przesadna samolubna miłość.

Dzisiaj, żyjecie w świecie , który jest na pograniczu nuklearnego holokaustu.

Wszystko szuka oparcia na ludzkiej woli człowieka.

Lecz takie decyzje oznaczają wybór pomiędzy życiem a śmiercią.

Czyż nie nadszedł już czas, żeby Mnie powierzać swoje serca ?

Jest to dalsza kontynuacja tych Orędzi oraz tej Misji.

Mądrze reagujcie. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  HEBRAJCZYKOW

rozdz. 2 : 1 – 4

” Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością, zwracali uwagę na to,

cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża.

Jeśli bowiem objawiona przez Aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie

i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli

nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie ?

Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych , którzy

je słyszeli.

Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami

i udzielaniem Ducha Sw. wg Swojej Woli. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

e

Comments are closed.