Archiwum dla Maj, 2019

Grudzień  18  2018

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :

” Dzieci, dzisiaj chcę wam pomóc w przygotowaniu się do nadchodzących 

Swiąt Bożego Narodzenia . Jest bardzo trudno odseparować się od spraw

sekularnych w tym czasie.

Wasze serca koncentrują się na prezentach i wyszukanym jedzeniu.

W pewnym stopniu jest to sprawa naturalna.

Lecz w nadchodzących dniach, nic nie powinno konsumować waszych serc,

oprócz Mojego Daru dla was – czyli Jezusa Chrystusa.

On przyszedł na świat bez fanfar, w ubogiej stajence, w prostocie, owinięty

w pieluszki.

On nie przyszedł dla Siebie, lecz do wszystkich generacji, wszystkich ludzi

i wszystkich narodów.

Moje Ojcowskie Serce tęskni za tym, żeby powróciły te dusze, które Go 

na wiele lat opuściły.

Niektórzy powędrowali do nowych sekt i już więcej nie akceptują Jezusa

jako Zbawcę. 

Jeszcze inni ignorują religijny aspekt Bożego Narodzenia i obchodzą te Swięta

wyłącznie w materialny sposób.

Są również tacy, co przychodzą do Kościoła tylko w Boże Narodzenie, a przez

resztę roku lekceważą religię.

Moje Ojcowskie Serce pragnie powrotu tych ludzi.

Błagam wszystkich ludzi i wszystkie narody, żeby uczcili to Boże Narodzenie

z wdzięczności, za wszystko, co wam dałem, łącznie z wysłaniem Mojego

Jednorodzonego Syna na ziemię.

Nie świętujcie w tym Sezonie, tylko dla samego Sezonu, lecz oddając cześć

i honor Jezusowi Chrystusowi – jako waszemu Zbawcy. „

+++

1-szy  LIST  SW.  PAWLA DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 2, 7 – 8

” Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich, niektórzy odpadną od wiary,

skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.

Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie

napiętnowane. ”

” Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie !

Sam zaś ćwicz się w pobożności ! Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda,

pobożność zaś jest przydatna do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego

i tego, które ma nadejść. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

 

 

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy