Pokażcie innym swój nieugięty hart ducha i wytrwałość w Tradycji Wiary.


Listopad  26  2018

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :  ” Ze względów atmosferycznych, sezony na świecie

przychodzą i odchodzą. Lecz każdy sezon jest unikalny.

Wiosną macie świeżo odnowioną przyrodę.

W lecie – ciepło i wiele słońca.

Jesienią, spadające liście, a w zimie śnieg.

Lecz w sercach musi panować zawsze sezon wiary.

Ten sezon powinien być naznaczony waszą odmową do ulegania nowym

doktrynom – doktrynom demonów.

Pokażcie innym nieugięty hart ducha i wytrwałość w Tradycji Wiary.

Bądżcie stali i nie zmieniajcie się z powodu sezonu niewiary, który wszędzie

wokół was panuje.

Resztka Wiernych musi być odważna i zawsze obecna na świecie, jako

bezpieczny port pośród kontrowersyjnych sztormów.

Resztka musi być obecna, żeby powitać tych, którzy w pewnym momencie

swojego życia będą poszukiwali stałej wiary.

Zyj w pokoju – Moja Resztko !

I nie zmieniaj się z powodu ” atmosferycznego ciśnienia. „

+++

2-gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani,

że wybrał was Bóg eo zbawienia jako pierwociny, przez uswiecenie ducha

i wiarę w Prawdę.

Po to wezwał was, przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili Chwały

Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się Tradycji, o których

zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego

listu. ”

1-szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1-2, 7-8

” Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich, niektórzy odpadną od wiary,

skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.

Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane.”

” Odrzucaj natomiast swiatowe i babskie baśnie !

Sam zaś ćwicz się w pobożności. Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda;

pobożność zaś jest przydatna do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego

i tego, które ma nadejść. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.