objawienia w Ohio i oredzia

Przestańcie imponować światu.


Grudzień  20  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Ja jestem Panem, waszym Bogiem. „

” Proszę zrozumieć, że Ja nie przychodzę po to, żeby narzucać

wam Moją Wolę.

Ja mówię za pomocą tego Posłańca, żeby wam pomóc w podejmowaniu

słusznych wyborów z wolnej woli.

Nie marnujcie czasu na dokładne sprawdzanie tej Wizjonerki, zróbcie

własny rachunek sumienia.

Czy Ja jestem w centrum waszych serc ?

Czy żyjecie dla Mojej Przyjemności ?

Respektujcie Mój Sąd.

Przestańcie imponować światu, a raczej Mnie zaimponujcie swoimi

dążeniami ku osobistej świętości.

Nie mogę się doczekać, żeby usunąć materializm i egoistyczny intelekt

z serca swiata.

Gdyż tylko wtedy nastanie stały pokój.

Pokój musi być oparty na fundamencie Swiętej Miłości i Swiętej Pokory.

Inaczej, nie jest prawdziwym pokojem.’

W tych dniach, ci u władzy marnują czas i unikają pokoju, który

wypływa z cnoty.

Zbyt często, liderzy światowi nie respektują Prawdy.

Swięta Miłość i Swięta Pokora wyłaniają się z Prawdy, więc brak poparcia

Prawdy jest zagrożeniem dla prawdziwego pokoju.

Swięta Miłość i Swięta Pokora , z łatwością odróżnia dobro od zła.

Te dwie cnoty pomagają duszy w podejmowaniu dobrych wyborów,

wyborów, które Mnie się podobają.

Nie byłoby terroru i agresji, gdyby dusze posłuchały tego, o czym dzisiaj mówię.

Fałszywi bogowie, zostaliby odsunięci.

Dzisiaj, starajcie się żyć dla Mnie , modląc się o większą miłość i pokorę.

Jest to godna czci modlitwa – modlitwa, która Mnie się podoba. „

+++

1-szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 1 – 4

” Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania,

dziękczynienia, odprawiane były za wszystkich ludzi : za królów i za wszystkich

sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą

pobożnością i godnością.

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w Oczach Zbawiciela naszego Boga,

który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

,

 

io 

 

Comments are closed.


Archiwa