Wzywam Moją Resztkę do jednoczenia się w Prawdzie Tradycji Wiary.


Grudzień  2  2018

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, dzisiaj przenikam czas i przestrzeń, żeby

wejść w realia Mojej Kreacji i odnieść się do Resztki Wiernych.

Wzywam Moją Resztkę do jednoczenia się w Prawdzie Tradycji Wiary.

Nikt z was nie powinien ulegać kompromisom.

Nie oponujcie sobie w sprawach, które nie mają znaczenia.

Pamiętajcie o tym, że Szatan wywołuje kontrowersje.

Liczę, że podczas prób i doświadczeń, Resztka Wiernych przetrwa

w Tradycji Wiary i przekaże je przyszłym generacjom. 

Lecz, żebyście mogli to uczynić, musicie się w sercu zjednoczyć.

Resztka Wiernych jest wszędzie i nigdzie, ponieważ nie jest ustabilizowana

w jednym geograficznym rejonie oraz nie należy do jednej parafii.

Moja Resztka będzie rozproszona po świecie, dopóki Mój Syn nie powróci.

Kiedy wszyscy będą stanowili Jedno ze Mną – wtedy podzielę się Jego

Zwycięztwem z wami. „

+++

2-gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana,

że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę

w prawdę.

Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili Chwały Pana

naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się

Tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem

naszego listu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

e

 

Comments are closed.