objawienia w Ohio i oredzia

Brak umiarkowania w ubiorze, w rozrywce i ogólnie w stylu życia – to wielka pułapka wroga.


Maj  11  2019

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – świat niewierzący musi odkryć wartość

tych Orędzi. Te Orędzia są podobne do karmnika dla ptaków,

którego jeszcze ptaszki nie odkryły. 

Lecz gdy go zobaczą, od razu wszelkiego rodzaju ptaki się do niego

zlatują.

Ja nadal mówię do tego Posłańca **, udzielając wam Moich kochających

porad – a nawet Patriarchalnego Błogosławieństwa ***.

Głębia łask  tutaj*** oferowanych, nigdy się nie wyczerpie, pomimo

braku zainteresowania.

Kiedy świat stanie się bardziej zależny ode Mnie, a mniej od własnych

zasług, wtedy ludzie się zbiegną do tej obfitości łask.

Przychodzę, żeby ujawnić zło tych czasów – zło, które sprawia wrażenie dobra.

Brak umiarkowania w ubiorze, w rozrywce i ogólnie w stylu życia – to wielka

pułapka waszego wroga.

Przesadna, samolubna miłość jest narzędziem Szatana, który odciąga ludzi

od dobrego kursu.

Dzisiaj, złe sugestie zostały wszczepione w każdą formę rozrywki.

Dlatego, sprawdzajcie wszystko, czym napełniacie każdy obecny moment.

Ten moment – już więcej nie będzie wam oferowany.

Karmcie swoje dusze tym, co jest najlepsze i co Ja wam oferuję.

Bądżcie jak małe ptaszki i przylatujcie do łask, tak szczodrze wam dawanych. „

* Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine

** Maureen Sweeney Kyle

*** O ważności Patriarchalnego Błogosławieństwa mówią poprzednie Orędzia.

**** Miejsce Objawień w Maranatha Spring and Shrine

1 – szy LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13

” Dlatego, nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże,

usłyszane od nas, przyjęliście Je,nie jako słowo ludzkie, lecz jak jest naprawdę,

jako Słowo Boga, który działa w was wierzących. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.


Archiwa