Fałszywe religie, takie jak Buddyzm, Islam coraz bardziej kreują podziały wsród ludzi i narodów.


eLuty  21  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Granice w waszym sercu, mogą być dobre lub

złe. Dobre granice chronią serce przed codziennym złem.

Złe granice powstrzymują serce przed przyjęciem Prawdy.

Jedynie Prawda ujawnia zło oraz wszystko co jest w opozycji do

Moich Przykazań.

W tych dniach dusze są obojętne i nie czują odpowiedzialności

za własne zbawienie.

To również odnosi się do nierozpoznawania grzechu w swoim życiu.

Serca zajmują się technologią, grzeszną formą rozrywki i pieniędzmi.

Oni bardziej kochają świat i jego marności, niż Mnie.

Ja dałem rodzajowi ludzkiemu Przykazania, które są drogą zbawienia.

One nie są przestarzałe i nie mogą być na nowo definiowane.

One muszą być przestrzegane.

Gdyby dusze w ten sam sposób jak to czynią z innymi fałszywymi bogami,

oddały się Moim Przykazaniom – wtedy mielibyście pokój na świecie.

Fałszywe religie, takie jak Buddyzm i Islam i wiele innych, coraz bardziej

kreują podziały wśród ludzi i narodów.

Prawda Moich Przykazań apeluje o jedność wśród wszystkich ludzi i wszystkich

narodów.

Ta Prawda nie wzywa do wybierania Jednego Swiatowego Lidera..

Taki Lider – to zapowiedż Mojego Gniewu oraz Powtórnego Przyjścia Mojego

Syna.

Prawdziwa jedność nie otwiera drzwi do dyktatury.

Lecz otwiera drzwi do jedności w Prawdzie Moich Przykazań.

Zwracajcie na to uwagę. „

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 9 – 12

”  Pojawieniu się jego, będzie towarzyszyć działanie Szatana,

z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działaniem

z wielkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ

nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.

Dlatego, Bóg dopuszcza na nich działanie oszustwa, tak iż uwierzą

kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie,

ale upodobali sobie nieprawość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bog Ojciec.

Comments are closed.