Ja w drodze tych Orędzi, przygotowuję was do Godziny Sprawiedliwości…


Marzec   1  2019

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – bądźcie pewni, że Moje Ojcowskie Ramię

was otacza.

Ja, w drodze tych Orędzi, przygotowuję was do Godziny Sprawiedliwości.

Słuchajcie Moich Ojcowskich porad.

Maksymalnie wykorzystujcie obecny moment – gdyż Ja w nim jestem.

Jeśli wasze serca są duchowo otwarte, wtedy w jakąkolwiek

stronę byście nie popatrzyli  - odnajdziecie łaskę.

I będziecie wiedzieli, że należycie do Mojej Resztki Wiernych.

Na świecie, rozpoczyna się nowy miesiąc – chociaż nadal zimny,

to jednak temperatury będą się stawać cieplejsze, bardziej przyjemne.

To przypomina duszę, która prowadziła niegodziwe życie i raptem

zwraca się do Mnie , bo jest duchowo pobudzona.

Jej serce, chociaż ciągle zimne, stopniowo staje się cieplejsze, ponieważ

duchowo zaczyna dojrzewać i w końcu zamieszkuje w Moim Ojcowskim

Sercu.

W Moim Sercu odnajdziecie pocieszenie i odpowiedź na każdą potrzebę.

Starajcie się odnaleźć Moje Serce przez wasze ” tak ” do Mojej Bożej Woli.

Moja Wola ochroni was przed konkretną zgubą. 

Jest waszą nadzieją na bezpieczną przyszłość.

Moja Wola bierze udział w waszym codziennym życiu.

Moja Wola pomaga duszy w  dojściu do Prawdy w każdej sytuacji oraz

w wytrwaniu w Prawdzie.

Moja Wola ujawnia zło i prowadzi Resztkę do światła.

Uspokójcie się i żyjcie ufając, że Ja wam przewodzę zgodnie z Moją Wolą.

Pokładajcie nadzieję w tę Prawdę. „

+++

1 – szy  LIST  SW.  JANA

rozdz. 2 : 28 – 29

” Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi,

mieli w Nim ufność i  w dniu Jego Przyjścia nie doznali wstydu.

Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również,

że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. ”

rozdz. 3 : 1 – 3

Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec : zostaliśmy nazwani

dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Swiat zaś, dlatego nas nie zna, bo nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się

nie ujawniło, czym będziemy.

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni,

bo ujrzymy Go takim jakim jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się,

podobnie jak On jest święty. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec..

c. 

Jakoe  

Comments are closed.